Fase 3.

Bewoond By James

Uw plannen zijn concreet; de hoogste tijd om van geïnteresseerden in uw project kopers of huurders te maken. By James maakt bewoond en begeleidt het gehele traject van inschrijving, het voeren van verkoopgesprekken, het opmaken van de contracten tot en met het tekenen van de huur- of verkoopovereenkomst.

Diensten By James – Bewoond

 • Inventariseren wensen en opties van koper/huurder
 • Toetsing financiële haalbaarheid van koper/huurder
 • Toewijzing meest geschikte kandidaat per bouwnummer
 • Persoonlijke benadering kandidaten, inplannen verkoop/verhuurgesprek
 • Opmaken van de contractstukken
 • Tekenen van de koop- en/of huurovereenkomst

Bewoond By James

Voordelen voor de ontwikkelaar

 • Wij zorgen er vanaf de eerste ideeën voor dat er leads komen die overgaan van geïnteresseerde, naar optant en daarna uiteindelijk naar koper/huurder en dus bewoner van het nieuwe project.
 • Het gehele traject verloopt digitaal en is dus ook digitaal voor alle betrokken te volgen. Van inschrijven, optie nemen, biedingen, gunning tot verkoopcontracten.
 • De werkwijze van By James zorgt voor tevreden en goed geïnformeerde kopers/huurders die gaande het proces hun woning, buren en nieuwe leefomgeving leren kennen.

Bewoond By James

Voor de toekomstige koper/huurder

 • De wooncoach is zowel online als offline het aanspreekpunt en begeleidt nieuwe kopers of huurders naar hun nieuwe woonplek in het project.
 • Alle informatie en documenten zijn te alen tijde overzichtelijk te raadplegen in de persoonlijke digitale ‘woonkluis’ van de toekomstige koper of huurder.
 • De woning en woonomgeving sluiten naadloos aan op de woonwensen van de koper/huurder. Er is namelijk vanaf het eerste moment naar hen geluisterd en op die wijze is vraaggestuurd ontwikkeld. Daardoor komen de nieuwe bewoners echt thuis in hun By James woning.

Wilt u meer weten over By James?

Neem dan contact op via 026-3020100.

Algemene voorwaarden / Privacyverklaring / Disclaimer /  © 2019 By James